Welkom bij Digitalige boeken

 

In de klas werken we bijna dagelijks met leerlingen. Wij werken in het speciaal onderwijs met kinderen met taal- en/of spraakproblemen. Voor de kinderen is de lesstof gemakkelijker te begrijpen als ze de samenhang kunnen ontdekken tussen de verschillende vakgebieden. In de digitale wereld waarin we nu leven is heel veel mogelijk. Wij ontwerpen met onze kinderen digitalige boeken en digitalige leeromgevingen. Deze ontstaan vanuit hun eigen beleving. Wij voegen er leerdoelen uit verschillende vakgebieden aan toe. Er ontstaan prachtige producten en deze kunnen vervolgens worden ingezet als middel om in de klas te oefenen met onder andere; het leren verwoorden van gedachten in correcte vorm, uitbreiding van de woordenschat, het bevorderen van het leesplezier, het leren begrijpen van redactiesommen en kennis vergroten tijdens wereldverkennende lessen.

Vers van de pers
Mos Redna
Het eerste prentenboek uit de serie.


 

reclame